Ana Sayfa

Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politika Belgesi

Bu metin “Ayhan Şahenk Vakfı” web sitesini kullanacak olan Kullanıcı/Kullanıcılar veya Vakfımız ile iletişime geçen kişiler tarafından bilinmesi gerekli olan kullanım koşulları ve gizlilik politikasının neler olduğunu açıklamaktadır.

Aşağıdaki tanımlar http://www.ayhansahenkvakfi.org.tr/ sitesinin kullanımı için önemlidir.

Buna göre;

5651 Sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücade Edilmesi Hakkında Kanunu,

6698 Sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

FSEK: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununu,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kullanıcı ve/veya Kullanıcılar: Siteyi ziyaret eden gerçek kişileri,

Site: http://www.ayhansahenkvakfi.org.tr/ adresinde yer alan web sitesini,

Vakıf: Sitenin sahibi olan Ayhan Şahenk Vakfı’nı ifade eder.

Kullanım Koşulları

Kullanıcı veya Kullanıcılar, işbu Site’yi ziyaret ederlerken, Site’de yer alan, ister Vakıf’a isterse üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site’nin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Vakıf’ın veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, Site'de yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin Vakıf tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Vakıf logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten Vakıf’ın veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Vakıf’ın Web Sitesi Kullanım Koşullarını veya Gizlilik Politikasını tek taraflı olarak her zaman değiştirme veya güncelleme hakkına sahip olduğunu, bunlarda yapılacak her türlü değişikliği peşinen kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

FSEK ve 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde bir başka Web Sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan linkler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin Vakıf ile ilgisi olmadığını ve Vakıf’ın bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin kullanımı sebebiyle doğabilecek maddi veya manevi, müspet veya menfi, ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan Vakıf’ın sorumlu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinde Vakıf’a veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, Vakıf’ın bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların Vakfın izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, http://www.ayhansahenkvakfi.org.tr/ sitesinde yer alan iletişim bilgileri ile;     (i) bilgi edinmek amacı ile bize ulaştığınız durumda, (ii) Vakfımıza burs başvurusu yapıldığında, (iii) burs kayıt formu doldurulduğunda, (iv) Vakfımızın sağladığı sağlık, kültür, sosyal yardım, çevre, spor faaliyetleri sırasında bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin politikamızı içermektedir.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Aktarımı ve Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınızın Kullanılması

Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Vakıf nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 12’nci maddesi doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Vakıf kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.

Vakıf, söz konusu kişisel verileri sadece; Vakıf ile iletişime geçen kişilerin açık rızasına istinaden, Vakıf ile iletişime geçilmesine sebebiyet veren (bilgi edinme, burs sağlanması, bağış yapılması, Vakfın sağladığı sağlık, kültür, sosyal yardım, çevre, spor gibi faaliyetlerden yararlanılmak istenilmesi gibi) faaliyetler için kullanılacak olup, hakkınızda edindiğimiz bilgiler eğitim, sağlık, sosyal yardım hizmetlerimize ek katkı sağlamak amacı ile Vakfımızın bağlı olduğu Doğuş Grubu ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilecektir. Doğuş Grubu ve şirketleri hakkında http://www.dogusgrubu.com.tr/tr/sektorler.aspx adresinden bilgi edinebilirsiniz.

İşbu Gizlilik Politika Belgesi’nde belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanunun 11’nci maddesi doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için kisiselverilerim@sahenkvakfı.org.tr  adresine mail atarak, bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.  

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Bizimle paylaştığınız bilgilerin doğru ve güncel olmasının 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanabilmeniz açısından önemli olduğunu bilmeniz bizim için önemlidir. Yanlış bilgi verilmesinden doğan sonuçlardan Vakfımız sorumlu değildir. Bu sebeple, paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri  kisiselverilerim@sahenkvakfı.org.tr adresine ulaşarak yapabileceksiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanunun 7 maddesinin 1’nci fıkrasına göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanununun 138’nci maddesine göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kullanıcı veya Kullanıcılar, Web Sitesine girmeden önce yukarıda yer alan Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasını okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını, Web Sitesinde yer alan içeriklerin ve Vakıf’a ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının HMK madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.